شهادت دانشمند شیعه مصری به دست مهاجمان وهابی

خبری در محافل سلفی مصر پیچیده است مبنی بر اینکه «شیخ حسن شحاتة» روحانی شیعه مصری به دست مهاجمان وهابی در منزلش به آتش کشیده شد و به شهادت رسید.


 خبری در محافل سلفی مصر پیچیده است مبنی بر اینکه ساعاتی پیش «شیخ حسن شحاتة» روحانی شیعه مصری به دست افراد ناشناس به قتل رسیده است.به نوشته برخی رسانه های مصری ـ مانند سایت های خبری "الاخباریه" و "الیوم السابع" ـ شیخ حسن شحاتة در حمله افراد ناشناس به محل سکونت او در "زاویة أبو مسلم" واقع در استان جیزة به طرز فجیعی به شهادت رسیده است و دو تن دیگر در این حمله مجروح شدند.

در این جمله افرادی که از وابستگان به جریانهای سلفی و ضد شیعه مصر هستند به منزل شیخ حسن شحاتة دانشمند مستبصر مصری حمله کردند و به این بهانه که این محل "حسینیه" است آن را به آتش کشیدند.بر اثر این حادثه شیخ شحاته در آتش کینه شیعه ستیزان سوخت و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند.الیوم السابع اعلام کرده است که هنوز از صحت این خبر اطمینان کامل ندارد.

/ 0 نظر / 41 بازدید