القاب امام زمان(عج)

القاب امام زمان (عج) /  منصور

mansoor-nazdiktar

از دیگر القاب امام زمان (عج) منصور است. منصور، اسم مفعول از ریشه ی ( ن- ص- ر) می باشد و به معنای « یاری شده» است. در آیات و ادعیه ی ما، منصور نشان دهنده ی این حقیقت است که خداوند باری تعالی، امام زمان (ع) را در راه انتقام از خون نیاکانشان یاری می کنند.

 در دعای ندبه آمده است:
« این المنصورَ علی من اعتدی علیه وافتری»
 
( کجاست کسی که از طرف خدا یاری شده است علیه کسی که بر او تعدی و تجاوز میکند – به دین او، به حریم او- و به او افترا می بندد.)
 
در زیارت عاشورا نیز آمده است:
 
« فاسألُ الله الذی اکرَمَ مُقامَک و اَکرَمَنی بک ان یرزقَنی طلب ثارک مع امامٍ منصورٍ من اهل ِ بیتِ محمدٍ وآل محمدٍ»
 
( از خدا می خواهم که مقام تو را بزرگ گرداند و مرا به وسیله ی آن بزرگ کند، تا روزی ام کند خونخواهی تو را (امام حسین (ع)) همراه با امام یاری شده از اهل بیت محمد (ص))
 
این آیه ی کریمه نیز – طبق روایات- به این لقب حضرتش اشاره دارد:
 
« و من قتلَ مظلوماً فقد جَعَلنا لولیِّه سلطاناً فلا یسرف فی القتلِ انَّه کان منصوراً»[1]
 
( کسی که مظلوم کشته شده باشد، برای ولی دم او قدرت و سلطه ای قرار داده ایم که بتواند تقاص کند و انتقام بگیرد.)
 
« فلا یسرف فی القتلِ انَّه کان منصوراً» این به این معنی است که در قتل نباید اسراف کند که او از جانب خدا یاری شده است.
 
امام باقر (ع) در مورد قسمت اول این آیه، فرموده اند:
 
« مقصود از این مظلوم کشته شده، امام حسین (ع) است»  و در باره ی بقیه ی آیه نیز می فرمایند:
 
« سمّی الله المهدی المنصور »[2]
 
( یعنی خداوند مهدی را در قرآن منصور نامیده است.)[۳]
 

[1] . اسرا/ آیه ی ۳۳
[۲] . بحار الانوار/ ج۵۱/ ص ۳۰
[۳] . حسینی/ حسین/ نام محبوب

 

/ 0 نظر / 7 بازدید