به درک واصل شدن ابابکر ملعون

یک لحظه به تقویم زچشمم نظر افتاد

در حالت امروز بسی پر ثمر افتاد

تبریک به شاه نجف و حضرت زهرا

امروز ابابکر به قعر سقر افتاد

 با آل علی هرکه در افتاد ورافتاد.

22 جمادی الثانی سالروز هلاکت ابابکر ملعون مبارک

نیشخندنیشخندنیشخند

/ 0 نظر / 10 بازدید